Politiek & Maatschappij
Typography

020 Amsterdam Politiek - Na overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Amsterdam zal de commissaris van de Koning, Johan Remkes, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van 23 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018 opnieuw open te stellen. 

In het overleg hebben de commissaris en de vertrouwenscommissie een selectie van geschikte kandidaten besproken. Naar het ambt van burgemeester Amsterdam hebben 29 personen gesolliciteerd. Daarvan hebben of hadden 4 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 18 personen hebben of hadden een functie daarbuiten en 7 personen hebben geen functie of deze is onbekend.

 

Volgens de vertrouwenscommissie is het aantal geschikte kandidaten te beperkt. De vertrouwenscommissie heeft er een voorkeur voor meer benoembare kandidaten bij de procedure te betrekken om op basis van de profielschets een voordracht te kunnen maken die moet leiden tot een optimale burgemeesterskeuze. Afgesproken is de mogelijkheden te bezien om te komen tot een bredere selectie van geschikte kandidaten. Daarom wordt de procedure voor de benoeming tijdelijk opnieuw opengesteld.

De huidige vertrouwenscommissie blijft in functie, de verordening op de vertrouwenscommissie blijft van kracht en het profiel van de nieuwe burgemeester blijft ongewijzigd. De geheimhouding krachtens wet en verordening blijven eveneens van kracht. De commissaris van de Koning heeft contact met de huidige, waarnemend, burgemeester Jozias van Aartsen, over de eventuele consequenties voor de duur van zijn waarneming. Het streven blijft de nieuwe burgemeester voor het zomerreces te kunnen benoemen.

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

24 juli 2019

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

One.com

Greenchoice