Politiek & Maatschappij
Typography

020 Amsterdam Wonen Politiek - Woningcorporatie Ymere heeft het plan en bod van wooncorporatie Copekcabana afgewezen.

020 Amsterdam Wonen Politiek - Woningcorporatie Ymere heeft het plan en bod van wooncorporatie Copekcabana afgewezen.

De initiatiefnemers wilden twee huizenblokken in de Van der Pek-buurt in Amsterdam-Noord overnemen, zelf renoveren en beheren als sociale huurwoningen.  Belangrijkste reden voor de afwijzing in maart 2017 is dat het overnamebod te laag is en de lange wachtrij voor een sociale huurwoning in Amsterdam wordt omzeild. Copekcabana krijgt de kans een nieuw plan in te dienen voor een beheercoöperatie met als uitgangspunt dat de woningen eigendom blijven van Ymere.

In de Metropoolregio Amsterdam, waar woningcorporatie Ymere actief is, zijn de huizenprijzen door het toegenomen consumentenvertrouwen en stijging van de vraag enorm gestegen. De vraagprijs is het startpunt voor veel onderhandelingen. Die ontwikkeling zorgt er helaas ook voor dat de waarde van Ymere-woningen in Amsterdam snel stijgt. Dat heeft direct gevolgen voor de oprichting van iedere wooncoöperatie..

Volgens Eric van Kaam, directeur Verhuur en Wonen bij Ymere, vormt een goed financieel fundament de basis voor iedere wooncoöperatie. “De cijfers moeten kloppen”, aldus Van Kaam. Om de aankoop en renovatie van de twee woonblokken met 30 woningen te kunnen financieren vroeg en rekende Copekcabana met een korting van circa 35 procent op de marktwaarde.

Verschillen te groot

“Uitgangspunt is dat we géén korting geven op de marktwaarde van huizen die we verkopen. Ze worden verkocht tegen een reële prijs. Daar hebben we nooit een geheim van gemaakt”, legt Van Kaam uit. “Want als we wel een korting geven bevoordelen we een groep ten opzichte van een andere groep. Dat is onwenselijk. Door korting te geven op de verkoopprijs kunnen wij minder investeren in onze kerntaak. Dat is zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Zo kan Ymere met de gevraagde korting door Copekcabana circa 10 nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Of we kunnen er andere huizen van renoveren of verbouwen. Daar profiteren al onze huurders van. Bovendien schep je door het geven van een korting verwachtingen voor toekomstige wooncorporaties.”

De twee woonblokken aan de Anemoonstraat en Begoniastraat zouden als klushuis worden verkocht. Uit het voorstel van Copekcabana bleek niet dat ze de twee woonblokken zelf goedkoper zouden kunnen renoveren. Van Kaam: “Tijdens hun presentatie en toelichting hebben we daar uitgebreid over gesproken. Ze kwamen zelf ook tot de conclusie dat Ymere dankzij de eigen expertise en ervaring de renovatie efficiënter en dus goedkoper kan laten uitvoeren. We kregen daarvoor zelfs complimenten.”

Toekomst van de buurt

Van Kaam benadrukt dat over het kopen en renoveren van oudere huizen niet lichtzinnig moet worden gedacht. “Je komt bijvoorbeeld tijdens een renovatie altijd onverwachte dingen tegen die je niet had ingecalculeerd. Dat is inherent aan het opknappen van een oud pand. En onverwacht betekent altijd extra kosten. Die moet je wel kunnen dragen”, zegt Van Kaam. Het financiële risico voor de deelnemers is daarmee onverantwoord groot en onoverzichtelijk. Het niet kunnen nakomen van de financiële verplichtingen is niet alleen nadelig voor de deelnemers zelf weet Van Kaam. “Het heeft ook gevolgen voor de verdere ontwikkeling en toekomst van de hele buurt”, aldus de directeur Verhuur en Wonen van Ymere. “Ook heeft het niet kunnen nakomen van financiële verplichtingen invloed op afspraken die Ymere met de gemeente Amsterdam over de toekomst van de wijk heeft gemaakt.”

Alternatieven welkom

Amsterdam is een populaire stad om te wonen. Dat blijkt niet alleen uit de prijzen van koopwoningen, maar ook uit de wachtduur voor een betaalbare, sociale huurwoning. Die is helaas opgelopen tot ruim 14 jaar. Door het oprichten van een wooncoöperatie door een relatief grote groep mensen die nu geen sociale huurwoning heeft, kan de wachtduur en het woonruimteverdeelsysteem in de Metropoolregio Amsterdam worden omzeild, weet Van Kaam. “Dat vinden wij onwenselijk. Het is bovendien niet eerlijk voor alle andere woningzoekenden die al heel lang op de wachtlijst staan.”

Van Kaam zegt het jammer te vinden dat het huidige plan van Copekcabana het niet heeft gehaald. “Het is een enthousiaste, sympathieke club mensen. Ze hebben er veel tijd in gestoken, hebben goed over de toekomst van de wijk nagedacht, zijn bevlogen en bruisen van de energie. Het afwijzen van dit plan betekent niet dat de deur op slot zit. We gaan graag met ze in gesprek om te luisteren naar eventuele alternatieven.”