Politiek & Maatschappij
Typography

020 Amsterdam Maatschappij - Elke dag gebeuren er verkeersongevallen. Volgens de gegevens van politie en Rijkswaterstaat werden er in 2020 103.000 verkeersongevallen geregistreerd. In de grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam komen de meeste verkeersongevallen voor. Dit is natuurlijk niet vreemd omdat die steden dichtbevolkt zijn.

Fietsers zijn kwetsbaar in de stad
Amsterdam staat op de tweede plek van gemeenten met de meeste verkeersongevallen. In 2020 deden zich bijna 5000 verkeersongevallen voor waarvan 790 met ernstig letsel. De meeste ongevallen betrof uitsluitend materiele schade. Bij 14 situaties leidde het ongeval tot een dodelijke afloop. In 2020 zijn er in Nederland 610 verkeersdoden te betreuren waarbij fietsers de grootste groep vormden. In totaal zijn er 229 fietsers overleden vanwege een ongeval.

Materiele schade verhaalbaar
Bij materiele schade wordt de afwikkeling verricht door de verzekeringsmaatschappijen. Tenzij het een eenzijdig ongeluk betreft wordt de veroorzaker van het verkeersongeval aansprakelijk gesteld door het slachtoffer. De materiele schade wordt bepaald door de schade aan het vervoermiddel, medische behandelkosten en eventueel inkomensderving. Letselschade heeft een andere dimensie die lastig uit te drukken is in een schadevergoeding. Het gaat dan om aangebracht leed of verdriet wat gecompenseerd moet worden in een smartengeldvergoeding.

Letselschade advocaat inschakelen
Bij letselschade is het inschakelen van een deskundige een verstandige beslissing. Overkomt jou een ongeval in Amsterdam dan is het nemen van een letselschade advocaat in Amsterdam aannemelijk. Een advocaat kent de juridische procedures die gevoerd worden bij smartengeldvergoedingen. Hetzelfde geldt voor de schade die valt onder de noemer materiele vergoedingen. Te denken valt aan een inkomensvergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid of omdat je een lange tijd de studie niet kunt volgen of zelfs hulp nodig hebt bij de dagelijkse activiteiten.

Smartengeldvergoeding
Smartengeld is een compensatie voor geleden pijn en verdriet. Te denken valt aan de situatie dat je de rest van het leven afhankelijk bent van een rolstoel of kampt met ernstige psychische klachten veroorzaakt door het ongeval. Met name oudere fietsdeelnemers durven na een ongeval niet meer te fietsen waardoor de mobiliteit beperkt wordt. Bij smartengeld wordt dikwijls gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen die de hoogte van de smartengeldvergoeding bepalen. Echter elke situatie is uniek en bepaalt de ernst.

De materiele schade wordt dikwijls binnen korte tijd vergoed door de tegenpartij. Een advocaat kan je uitstekend helpen door een volledige schadestaat op te stellen. Smartengeld kan een langdurige afhandeling kennen. In veel situaties is de toekomst voor het slachtoffer dikwijls nog niet duidelijk wat bepalend is voor de hoogte van het schadebedrag.

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

23 mei 2022

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

One.com