Politiek & Maatschappij
Typography

020 Amsterdam Politiek & Maatschappij - In het pand van de gemeentelijke dienst Belastingen Amsterdam is een harde schijf gestolen uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken. De schijf bevat scans van uiteenlopende documenten, waaronder bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding.

Dat schrijft wethouder Financiën Victor Everhardt in een brief aan de gemeenteraad. Op de schijf staan scans van documenten die in de periode juli 2020 tot en met maart 2021 per post zijn gestuurd door circa 30.000 belastingplichtigen. Het gaat om uiteenlopende documenten. Bijvoorbeeld bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding, waarbij contactgegevens, kopieën van ID-bewijzen en zorgpolisbladen kunnen zijn meegestuurd.

Datalek
Welke informatie is opgeslagen op de schijf verschilt van geval tot geval, schrijft Everthardt. De schijf is voorzien van authenticatie-beveiliging en de gegevens kunnen niet zonder meer worden uitgelezen. ‘Maar, gelet op het risico dat de beveiliging is of wordt omzeild en de gegevens kunnen worden doorverkocht of gebruikt voor oplichting en (identiteits)fraude, wordt de diefstal van de schijf behandeld als een datalek conform de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Mogelijke risico’s
De schijf werd op 7 april jongstleden gestolen. Er is direct aangifte gedaan bij de politie en alle formele procedures voor het binnen en buiten de gemeente melden van het incident zijn gestart. Het politieonderzoek naar de diefstal loopt nog. ‘Het college betreurt het incident ten zeerste en doet er alles aan om betrokkenen zo goed mogelijk te informeren. Belastingplichtigen waarvan de informatie op de gestolen schijf is opgeslagen, krijgen vanaf vandaag een brief waarin het incident en de mogelijke risico’s die zij lopen worden gemeld.’

Laura Wennekes
Bron: Gemeente Amsterdam