Economie & Duurzaamheid
Typography

020 Amsterdam Duurzaamheid - Vindt u dat het groen in uw straat er een beetje armetierig bij ligt? Of ziet u wel een rijtje boompjes voor zich in uw kale straat? Of een paar vaste plantenbakken? Voor zo’n initiatief kunt u de subsidie 'Groen in de buurt' aanvragen. Of u sluit zich aan bij één van de groene initiatieven in uw buurt.

De gemeente heeft jaarlijks 2 miljoen beschikbaar om iets nieuws groens in uw buurt aan te leggen. Maar ook om het bestaande groen op te knappen, bijvoorbeeld plantsoenen of parkjes. De subsidie voor groene buurtinitiatieven is maximaal € 5000,- per initiatief.

Wat vragen zij ervoor terug?

Daar staat wel iets tegenover: dat u en uw buren zorgen voor het onderhoud. Daarover en over wat er precies komt, maakt u  afspraken met een medewerker van het stadsdeel. En als het om wat grotere projecten gaat, dan moet u eerst zelf steun van de buren regelen. Wil iedereen wel die boompjes in de straat? Ook moet het groen passen bij de uitstraling van uw buurt én voor iedereen toegankelijk zijn. Geld voor het opknappen van uw eigen (gevel)tuintje krijgt u dus níet.

 

Groen maakt blij

Waar is al dat groen nou voor nodig en waarom stelt de gemeente hier zo veel geld voor beschikbaar? Allereerst: veel mensen worden blij en ontspannen van wroeten in de aarde en zien wat er opkomt. Door groen in de buurt ontstaat er bovendien sneller een buurtgevoel. Kinderen kunnen fijner spelen dan enkel op stenen. Maar niet alleen mensen, ook bijen, vlinders en vogels komen af op groen. En dat is goed voor de natuur. Behalve dat groen zuurstof oplevert, nodigt een groene buurt ook uit om te bewegen. Wat is er lekkerder dan een stukje wandelen, fietsen of hardlopen in het groen? Groen in de stad is goed voor iedereen.

Tegel eruit, groen erin

De roep om groen in de stad wordt ook steeds luider, nu het klimaat verandert. Zomers en winters worden steeds wisselvalliger met meer wind en regen, hitte en droogte. Groen is nodig om dat regenwater op te vangen en om de hitte op zomerse dagen te dempen. U kunt ook kijken wat er al aan groene initiatieven is in de buurt. 

Een goed idee?

Wilt u inspiratie opdoen of heeft een goed groen idee voor uw buurt? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie. Uw stadsdeel beslist uiteindelijk of uw groene idee mogelijk is.
Lees verder op: www.amsterdam.nl/groenebuurt.

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

24 juli 2019

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Mediamarkt

coolblue

One.com