Cultuur & Uitgaan
Typography

020 Amsterdam Verkeer & Vervoer - Op sommige plekken in de stad kunt u, in bepaalde gevallen ook tegen een laag tarief, voor een beperkte tijd parkeren. Bijvoorbeeld op de parkeerplaatsen bij sportvelden of winkelstraten. Staat u er langer, dan ontvangt u een parkeerbon. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat dit niet mag. Daarom gelden vanaf 5 juni ook op deze plekken de normale parkeertijden en –tarieven. We leggen u hier uit waarom.

In veel delen van de stad waar betaald parkeren geldt, zijn ook gebieden waar een maximale parkeerduur geldt. U mag er bijvoorbeeld maximaal een uur staan, soms ook tegen een apart tarief. Als die parkeerduur verstreken is, mag u 1 of 2 uur niet meer in datzelfde gebied staan. We noemen dit parkeerduurbeperking. Daarmee zorgen we ervoor dat er voldoende plek is om te parkeren, bijvoorbeeld bij winkelstraten en sportvelden en voorkomen we parkeeroverlast.

Hoge Raad: geen parkeerbon na afloop maximale parkeertijd
In Amsterdam betaalt u via de parkeerautomaat of een parkeer-app voor parkeren. Parkeergeld is een vorm van belasting. Scanauto’s controleren of er voor kentekens parkeergeld is betaald. Als dat niet zo is, ontvangt u een parkeerbon (naheffingsaanslag). Op plekken waar een maximale parkeerduur geldt kunt u niet voor een langere tijdsduur betalen dan dit maximum. Als u er daarna nog staat geparkeerd, krijgt u een parkeerbon. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad mag dat niet. Het is na afloop van de maximale parkeertijd namelijk niet toegestaan parkeerbelasting te heffen. De gemeente mag dus ook geen parkeerbon uitschrijven.

Uitzonderingen
In Weesp is de parkeerduurbeperking opgenomen in de parkeerverordening, en niet in collegebesluiten zoals in de stad Amsterdam. In een parkeerverordening staan de parkeerregels beschreven. De parkeerduurbeperking blijft daar voorlopig van kracht. Boa’s kunnen hierop controleren. Bij de sportparken met maximale tijdsduur en begraafplaats Sint Barbara (West) blijft het uurtarief op 10 cent per uur staan. Bij Sportpark Olympiaplein wordt het 10 cent-tarief op zaterdag wel geschrapt.

Op de pagina Parkeertarieven vindt u een download met een overzicht van de gebieden met parkeerduurbeperking en de tijden en tarieven vanaf 5 juni 2022.

Uw parkeerbon
Heeft u na 27 januari 2022 een parkeerbon (naheffingsaanslag) gekregen omdat u langer dan de maximale parkeerduur op een plek met betaald parkeren heeft gestaan? Dan kunt u via  amsterdam.nl/veelgevraagd bezwaar maken. De parkeerbon wordt dan kwijtgescholden, ook als u al betaald heeft. Let op: het gaat hier alleen om de parkeerbon. Voor het parkeren tot de maximale parkeerduur moet u gewoon parkeergeld betalen. Hier kunt u dus geen bezwaar tegen indienen.

Vervolg
We nemen deze maatregel om op korte termijn aan de uitspraak van de Hoge Raad te voldoen. Op dit moment onderzoeken we of we een andere manier kunnen vinden om te handhaven op plekken waar een beperkte parkeerduur wenselijk is. Als dat zo is, komt parkeerduurbeperking weer terug. Als dit niet kan, kijken we of er andere mogelijkheden zijn om voor bepaalde doelgroepen voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen zonder dat er parkeeroverlast optreedt.

Lees ook
Snorfiets naar de rijbaan: 19.000 boetes, minder ongelukken
Arenatunnel 1 juni weer open
Fiets te lang geparkeerd bij Amsterdam Centraal? We gaan weer handhaven

Bron: Gemeente Amsterdam