Cultuur & Uitgaan
Typography

020 Amsterdam Natuur & Milieu - Maaien of niet maaien? Dat is de vraag! Maaien moet, anders krijgen we overal bos. Maar we doen het alleen als het nodig is. Insecten, vogels en zoogdieren bieden we graag een fijne leefplek, en ook bloemen en kruiden hebben ruimte nodig. Soms maaien we daarom minder. Maar soms moeten we maaien. Wanneer maaien we wel en niet?

Meer dan de helft van het groen in de stad bestaat uit grasveldjes en bermen. Gazons om op te spelen, zitten en picknicken, maar ook plukjes groen waar bloemen en beestjes de ruimte krijgen. Voor elke stukje groen bepalen we wanneer en hoe we maaien.

Gazon
We maaien het hele jaar door. Ook in de maand mei. Een gazon dat een gazon moet blijven, maaien we zodra het gras een bepaalde hoogte heeft. Daarna laten we het maaisel liggen, zodat voedingsstoffen de grond in gaan. Dat kan alleen als we vaak maaien. Het maaisel verstikt de onderlaag dan niet. Het maaisel verteert en wordt voedsel voor wormen en ander bodemdiertjes.

Natuurvriendelijk maaien
Als de berm of grasveld niet strak en kort hoeft te zijn, maaien we minder vaak. Dan halen we wél het maaisel erna weg, zodat er meer en andere bloemen kunnen bloeien. Dit ‘ecologisch maaien’ doen we veel in bermen bijvoorbeeld. Hoe vaak we maaien hangt ook af van het weer, bij veel zon moeten we eerder maaien.

Leven er dieren?
Voordat we maaien kijken we altijd of er dieren (zoals vogels, padden of egels) leven. Daar houden we rekening mee. Als er ergens een eend broedt, maaien we later.

Insecten
Ook houden we rekening met plekken waar wilde bijen en vlinders leven. We maaien dan niet alles tegelijk, maar in delen. Een stukje wel, een stukje niet. Zodat er genoeg eten is voor de insecten, en er ook genoeg schuilplaatsen zijn. Ook in de winter laten we een deel staan waar eitjes en larven kunnen overwinteren.

Zorgvuldig

Een zorgvuldige uitvoering staat altijd bovenaan. Soms gaat het wel eens fout, helaas. Het blijft mensenwerk. Daar leren we van.

Vaak maaien:

  • Groen voor recreatie, zoals het grasveld van het Museumplein en speelweitjes

  • Bermen bij kruisingen en verkeerslichten (alleen voor verkeerveiligheid).

Af en toe maaien:

  • Bermen

  • Veldjes met bloemen

  • Oevers

Bron: Gemeente Amsterdam