Cultuur & Uitgaan
Typography

020 Amsterdam Natuur & Milieu - Je hebt de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger, de grootoorvleermuis… en ga zo gerust nog maar even door. Nederland is 20 soorten vleermuizen rijk. Van die 20 soorten, verblijven er 11 graag in Amsterdam. Waarom? Nou, wie woont er nou niet graag in Amsterdam?

Hoe meer je kijkt, hoe meer je er ziet. Dat is logisch. Je hebt namelijk ook nog de baardvleermuis, bosvleermuis en kleine dwergvleermuis. Maar daarvan zijn er in Amsterdam maar weinig gespot. Naar schatting wonen er in Amsterdam ongeveer 40.000 vleermuizen. De meeste zijn de gewone dwergvleermuizen. Amsterdam lanceerde onlangs de Amsterdamse Vleermuizenkaart waarop je exact kunt zien waar welke stadse vleermuis zich bevindt.

Kans op balans
Amsterdam is de vleermuis dankbaar. Hij eet namelijk muggen en eikenprocessierupsvlinders. Eet smakelijk. Dus om de eikenprocessierups te bestrijden, hangen nu zo’n 800 vleermuiskasten in de buurt van eikenbomen. Vleermuizen zijn ook belangrijk voor het ecologisch evenwicht. Eigenlijk zijn alle Amsterdamse dieren, diertjes en planten belangrijk. Sterker nog: hoe méér diersoorten in Amsterdam, hoe meer kans op balans. Een natuur in balans betekent simpelweg dat degene die gegeten moet worden, ook opgegeten wórdt. U weet wel: voedselketen. Denk ook aan de kat en de muis.

Amsterdam als walhalla
En wat vindt de vleermuis dan van Amsterdam? De vleermuis moet onze stad wel zien als een soort walhalla. Kan bijna niet anders. Anders kwam hij hier ook niet wonen. Waarom Amsterdam? Hier zijn heel veel verschillende soorten groen. Bijvoorbeeld: bomen, struiken, gras, water, dak- en binnentuinen en oevers. Voor ieder wat wils. In de stad zijn ook donkere zolders, vochtige kelders, sappige spouwmuurspleten en fijne boomholtes. Daar houden vleermuizen ook van.

Herrie van jewelste
Sinds 2019 doet Amsterdam grootschalig en stadsbreed onderzoek naar de vleermuizen in en om de stad. Dat gaat zo: vleermuizen maken voor de mens onhoorbare ultrasone geluiden. Elke soort vleermuis maakt een eigen specifiek geluid. Een herrie van jewelste, alleen u hoort het niet. Deze geluiden worden opgenomen en met een speciaal computerprogramma door onze stadsecologen geanalyseerd. En zo achterhalen zij welke soort waar zit en vliegt. Het is uniek in Nederland, dat een gemeente op zo’n enorme schaal en zo systematisch de vleermuizen in de gaten houdt. Dit jaar voor de tweede keer. De bedoeling is om deze telling elk jaar te herhalen om zo een beter beeld te krijgen of de soorten en aantallen vleermuizen toenemen, afnemen of gelijk blijven.

Waar zijn die vleermuizen?
Op de kaart kunt u zien welke vleermuis waar te vinden is. De vraag is: nemen in de toekomst de soorten af, toe of blijven de aantallen enigszins gelijk? De kaart is nog niet compleet. Work in progress!

Meer informatie
Wil je meer weten waar de vleermuizen zich in Amsterdam ophouden? Bekijk dan de Vleermuizenkaart.
Voor vleermuizen kunnen voorzieningen in gebouwen worden ingepast. De beste methode hiervoor is het inmetselen van speciale vleermuisstenen in de spouwmuren, waar de dieren zowel in de zomer als in de winter kunnen verblijven. Voorzieningen kunnen zichtbaar, maar ook vrijwel onzichtbaar ingepast worden in of aan de zuidwestzijde van de gevel. Zie ook
Natuurinclusief bouwen

Bron: Gemeente Amsterdam