Cultuur & Uitgaan
Typography

020 Amsterdam Kunst & Cultuur - De cultuursector heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Begin 2021 komt Amsterdam met een herstelplan. Daarvoor worden de resterende middelen uit de noodkas ingezet, én het budget dat Amsterdam van het Rijk krijgt uit het tweede steunpakket voor de cultuursector.

De belangrijke (inter)nationale rol die Amsterdam heeft als culturele hoofdstad staat flink onder druk. De tweede lockdown heeft veel instellingen en makers nog kwetsbaarder gemaakt. En de sector gaat het ook in 2021 zwaar krijgen. Het herstelplan 2021 moet helpen om banen in de cultuursector te behouden, cultuurbezoek aan te moedigen en de sector ruimte te geven om zich aan te passen aan de beperkende omstandigheden die waarschijnlijk ook in 2021 nog gelden.

Hulp voor de cultuursector
Amsterdam heeft in 2020 zoveel mogelijk hulp geboden aan de sector. Uit de gemeentelijke noodkas van 50 miljoen euro is voor 2020 17 miljoen euro vrijgemaakt om een deel van de verliezen te compenseren. 62 instellingen hebben een extra bijdrage gekregen van in totaal 11,3 miljoen euro. De resterende 5,7 miljoen wordt onderdeel van het herstelplan in 2021. Dit bedrag komt bovenop de 15,7 miljoen die Amsterdam van het Rijk krijgt uit het tweede nationale steunpakket voor de culturele sector.

Amsterdam kan het niet alleen
Om het herstelplan vorm te geven en te zorgen dat het geld terechtkomt waar het het hardst nodig is, vragen we financiële gegevens en inschattingen van de verliezen van alle culturele instellingen op. Met het resterende bedrag uit de noodkas en de middelen van het Rijk hopen we in 2021 de ergste nood in de cultuursector te kunnen verlichten. Helaas zal het niet genoeg zijn om iedereen te helpen. Daarom blijven we het gesprek voeren met het Rijk en de provincie over extra steun.

Bron: Gemeente Amsterdam